Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik ödüllerine yenilerini ekledi

İlaç sektöründe 109 yıldır hayatı iyileştirme hedefiyle faaliyet gösteren Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla ödüller kazanmaya devam ediyor. Abdi İbrahim, İstanbul Marketing Awards ödüllerinde Kurumsal Raporlar kategorisinde Sürdürülebilirlik Raporu ile altın, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde “İstanbul Esenyurt Üretim Kompleksi –  

Büyük önem verdiği sürdürülebilirlik çalışmaları Abdi İbrahim’e prestijli ödüller kazandırmaya devam ediyor. Türk iş dünyasındaki kurumların ve markaların, pazarlama süreçlerini dikkate alarak düzenlenen ve 4 ana kategoriden oluşan İstanbul Marketing Awards’da bu yıl Kurumsal Raporlar kategorisinde Abdi İbrahim’in 2019-2020 dönemini kapsayan 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu altın ödül kazandı. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde ise Abdi İbrahim, “İstanbul Esenyurt Üretim Kompleksi – Yenilenebilir Enerji” projesiyle gümüş ödüle layık görüldü.

 

Abdi İbrahim’in; GRI standartları, Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal) ve BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yanı sıra paydaşlarının katılımıyla yaptığı Önceliklendirme Analizi ve Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi (O-LCA) gibi sürdürülebilirlik çalışmaları ışığında içeriği kurgulanan Sürdürülebilirlik Raporu’nun tasarımı için “geçmiş” ve “gelecek” başlıkları altında 9 stratejik tema belirlendi. “Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu” mesajı, bu 9 temayı konu alan kolajlarla görselleştirildi. Abdi İbrahim'in geçmişine, bugününe ve gelecek vizyonuna ait görsel referanslarda geçmişten izler taşıyan kolajlar, bugünün dijital dünyasının görsel dili ile çerçevelendi. Raporda kullanılan illüstrasyonlar, ünlü kolaj sanatçısı Selman Hoşgör tarafından tasarlandı. Sürdürülebilirlik teması ile şekillendirilen illüstrasyonlar, raporun kapağında ve seperatör sayfalarında kullanıldı. Raporda yer alan Abdi İbrahim’in tesislerine ve genel merkezine ait fotoğraflar ise ünlü mimari fotoğrafçısı Cemal Emden tarafından çekildi.

 

Sürdürülebilirlik alanında ilerlemede paydaşların önemine ve etkisine inanan Abdi İbrahim’in iç ve dış paydaşlarının görüşlerine de yer verilen 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu’nda şirketin ruhunu yansıtan, pozitif enerjiye göndermeler yapan bir sunum ve anlatım kurgulandı.

 

Çevresel, toplumsal ve yönetsel ayaklar üzerine oturtulmuş sürdürülebilirlik stratejisi ile iş stratejilerini birbirini tamamlayan ve besleyen bir bütünün parçaları olarak gören Abdi İbrahim, bu raporla sürdürülebilirlik faaliyetlerinin etkisini ölçümlemeyi ve elde edilen sonuçlara bakarak etkisini daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Geleceği iyileştirme hedefiyle toplumsal kalkınmaya fayda sağlayacak uzun vadeli çalışmaları, sürdürülebilirlik stratejisinin önemli parçalarından biri ve asli bir görev olarak gören Abdi İbrahim, Sağlık ve Spor, Sosyal İnovasyon, Gençlerde Bilim Farkındalığı Yaratma ve Toplumsal İhtiyaçlar İçin Gönüllülük Projeleri alanlarında hayata geçirdiği toplumsal yatırım programlarına dair projeleri de Sürdürülebilirlik Raporunda kamuoyuyla paylaşıyor. 

Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının yapı taşlarından birini oluşturan adım ise 1 Ocak 2020’de İstanbul Esenyurt Üretim Kompleksi’nde bulunan tüm üretim tesislerindeki enerji ihtiyacını güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinden karşılamaya başladı. Sektörde bir ilke imza atan Abdi İbrahim, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başladı.

Şirket, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında bir guru olan John Elkington tarafından geliştirilen üç boyutlu bakış açısı Triple Bottom Line (TBL) ile planlıyor. Bu sayede şirket performansını sadece hissedarları için yaratılan pozitif finansal sonuçlarla değil bunun yanı sıra toplum ve çevre için yarattığı pozitif etkileri de dikkate alarak ölçme şansına sahip oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı