BÜYÜKŞEHİR, “EŞİTLİKTE BİRLİK HERKESE EŞİTLİK” DEDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde ‘Eşitlikte Birlik Herkese Eşitlik’ sloganıyla ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı. Eylem Planı, Türkiye’de ve Mersin’de eşitlik alanında faaliyet yürüten çok sayıda dernek ve STK temsilcileri ile ulusal ve yerel basın mensuplarının yer aldığı lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

“Kadın, mülteci, engelli, yaşlı dostu bir kent olmak amaçlarıyla yola çıktık”

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen lansmanda Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın sunumunu yapan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın Şube Müdür Vekili Edibe Sahil, Büyükşehir Belediyesi olarak eşitlik çalışmalarına Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın kurulduğu ilk gün eşitlik şefliği kurarak başladıklarını ifade etti. Sahil, şunları söyledi:

“Dedik ki; eşitlik şefliği kurmak yetmez. Bir şekilde bu çalışmaları ana akımlaştırmak lazım. Kurumsal yapımıza yerleştirmek lazım. Neler yapmalıyız bu doğrultuda? Mesela etik değerlerimizi gözden geçirdik. Cinsiyet eşitliği bilinci ekledik etik değerlerimize. Stratejik plandaki amaç hedeflerimizi gözden geçirdik, revize ettik ve eşitlikle ilgili maddeler ekledik. Çalışma yönergelerimize bu tarz maddeler ekledik. Çocuk dostu bütçeleme çalışmalarına başladık. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği kurduk ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırladık. Yani bundan sonra kadın, engelli, yaşlı, LGBTİ+, çocuk gibi kırılgan gruplara yönelik yapacağımız çalışmaları 3 yıllık planladık. Nedir amacımız bu çalışmaları yaparken? Amacımız tüm alanlarda toplumsal rollerden kaynaklı eşitsizliklerin giderilmesi, eşit mekanizmaların kurulması, yerel mekanizmalara eşitlik hizmet sunumu modelinin yerleştirilmesi, kentsel hizmetlerden herkesin eşit düzeyde yararlanabilmesi, Mersin’in herkes için ulaşılabilir, erişilebilir bir yer olması. Amacımız kadın dostu kent olmak, mülteci dostu, engelli dostu, yaşlı dostu kent olmak.”  

“Her ilçede, her birimde bir kadın koordinatör belirledik”

Eylem Planı çerçevesinde kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve moderasyon teknikleri eğitimleri düzenlediklerini, paydaşları öncelediklerini ve çalışma prosedürü oluşturduklarını ifade eden Sahil, her ilçe ve her birimde kadın koordinatörler belirlediklerini söyledi. Sahil, çalıştaylar niteliğinde paydaş toplantıları yaptıklarını ve bir sorun havuzu oluşturduklarını da belirterek, “Bu havuzun stratejik planımızdaki amaç hedefi ile uygunluğuna baktık. Kendi bütçemizdeki uygunluğuna baktık. Kaynaklarımıza baktık, birimlerimizle bazı müzakerelerde bulunduk ve bu şekilde ölçülebilir hedeflere dönüştürdük. Resmiyete bağladık bu hedefleri. Artık üç ayda bir izlemesi gerçekleştirilecek. Sayısal resmi hedeflerimiz var. Böylelikle plan çalışmasını tamamlamış olduk” diye konuştu.

Kadın Danışma Merkezi’nden sığınma evine, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nden terapi hizmetlerine kadar hayata geçirdikleri uygulamaları tek tek anlatan Sahil, katılımcılara plan kitapçığını verdiklerini ve ayrıca Teksin Mersin uygulaması üzerinden da plana erişimi bugünden itibaren açık hale getirdiklerini aktardı. Sahil, “Plandaki alanlarımız eğitim, sağlık, istihdam, katılım. Bunlar zaten Birleşmiş Milletler’in insan hakları göstergelerinde olması gereken alan başlıkları ama biz bu alan başlıklarının yanı sıra kendimize özgü bir alan belirledik. Her faaliyetin, her hedefin bir faaliyet cümlesi var evet ne yapacağımızı tanımlıyoruz ama daha sonra bunu hangi birim yapacak, hangi birimlerin desteği ve iş birliği ile yapacak, hangi periyotta yapacak, şu anki hangi göstergeyle izleyecek ve o göstergenin bu seneki mevcut durumu ne? 2021 yılı sonunda mevcut durumu ne olacak? 2022’de ne olacak? 2023’te ne olacak? Kümülatif toplamlı olarak ölçülebilir şekilde, rakamsal ya da oransal olarak hedefleri bu şekilde tasarladık.Böylelikle de izlemeye ve takip etmeye, kendimizi iyileştirmeye hazır hale geldik. Hepinize eşit bir dünya diliyorum” dedi.

“Bütün farklılıkları gören bir plan”

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Eşitlik Planı’nı okuduğunda çok etkilendiğini belirterek, toplumsal cinsiyetin planda da yer alan bütün farklılıkları gören bir anlayış olduğunu aktardı. Ünal, şunları söyledi:

“Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmak lazım böyle bir plan hazırlamak için. Bu anlamda da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sevgili Vahap Seçer’i kutluyorum. Eşitliğe inanmadığınız yerde şiddeti önleyemezsiniz. Her gün en az 3 kadın ölüyor diyoruz. Bunlar sadece yansıyanlar. İntihar edenler, intihar süsü verilenler, kaza süsü verilenleri görmüyoruz. Siz şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadan kaldıramazsınız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ne demek? Hayatın tüm alanında farklılıkları görerek, istihdamda, eğitimde, sağlıkta, din hizmetlerine erişimde, yoksullukta farklılıkları görerek eşit hak ve olanaklardan eşit yararlandırmak demek. İşte benim bu planda gördüğüm toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla hazırlanmış olması demek; ‘Mersin’de, Mersin’i tüm bu grupları görerek hizmet sağlayacağım’ demek. Bu plan bana Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yönünün toplumsal cinsiyet eşitliğinden yani bütün farklılıkları görerek hizmet sunacağını gösteren bir plan.”

“Yerel Eşitlik Eylem Planı kararlı adımlardan bir tanesi”

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi Proje Analisti Ülkem Önal, “Bütün öncelik alanlarının hepsinin bu eşitlik eylem planında yer aldığını görmekten açıkçası çok memnun oldum. Çok gurur duydum. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin aynı zamanda çok aktörlü bir işbirliği ve diyalog da gerektirdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla uluslararası organizasyonlar, sivil toplum örgütleri, medya, akademi ve hatta özel sektör ile kurulacak bağların da toplumsal cinsiyet eşitliği için sağlam bir zemin hazırlayacağına inanıyoruz” dedi. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren“Kadınlara yönelik şiddete son” kampanyasına da değinen Önal, “Bu kampanyanın da son günü. Ben kadınların eşit haklara, fırsatlara ve kaynaklara erişimi için kararlı adımlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bu Yerel Eşitlik Eylem Planı da bu kararlı adımlardan bir tanesi. O yüzden Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni, Belediye Başkanı’nı ve bütün çalışanlarını ve teknik destek sağlayan tüm kurumları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel Eşitlik Eylem Planı’na destek veren akademisyenlerden Ayşe Kaşıkırık ise “Umut ediyorum hepimiz için daha eşit ve kapsayıcı bir dünya ve bir Mersin mümkün olur” dedi.

Dinçer:Mersin Belediyesi çalışmalarıyla önde giden bir belediye”

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Genel Merkez Danışma Merkezi Üyesi İlksen Sorguç Dinçer, KA.DER olarak yerel seçim öncesinde belediye başkan adaylarıyla ‘Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi’ imzaladıklarını anımsatarak, “Vahap Seçer Başkanımızın farkı, seçildikten sonra imzalaması. KA.DER’in yaptığı, belediyelere yönelik bir izleme çalışması var. İzlenen belediyelerden birisi de Mersin Büyükşehir Belediyesi ve şu yeni hazırlanan faaliyet öncesinde de Mersin Belediyesi çalışmalarıyla önde giden bir belediye. Bunu da buradan belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ulusal Demokratik Enstitüsü’nün ‘Birlikte Varız Programı’ Proje Koordinatörü ve Yerel Eşitlik Eylem Planı Danışmanı Bahar Özden Coşgun, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, artık bir insan hakları kenti olma yolunda en büyük adımı atmış durumda. Çünkü tüm kırılgan grupların yerel karar alma mekanizmalarına katılımı, kentsel hizmetlere erişilebilirlikleri, kamusal alanlardaki güvenliklerini gözetecek ve yereldeki haklarını ortaya koyacak şekilde bir plan hazırlanmış durumda” dedi. İnsan Hakları Kenti Projesi’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin pilot belediye olarak yer aldığını belirten Coşgun, “Şimdi yine farklı projelerle devam edeceğiz Mersin Büyükşehir Belediyesi’yle. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi, farklı projelerin, farklı çalışmaların, ulusal ve uluslararası derneklerin, örgütlerin enerjisini çok büyük bir sinerjiye dönüştürme konusunda da gerçekten çok büyük bir örnek oldu” diye konuştu.

Yerel Eşitlik Eylem Planı Danışmanı ve Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği Genel Koordinatörü Hilal Gençay, 2 yıldan bu yana bu işin mutfağında yer aldıklarını belirterek, planın tüm Mersin’e ait olduğunu vurguladı. Gençay,“Bunun takibi, izlenmesi ve etkin uygulanması sadece bu Başkanlığın görevi olamaz; bütün birimlerin, bütün yöneticilerin görevi olmalı. Başta Başkan olmak üzere. Bir başka çok önemli unsur; sivil toplum. Mersin’in sivil toplumu çok kuvvetli, güçlü. Özellikle de kadın hareketi olarak çok  güçlü. Ben burada sadece Mersin’in sivil toplum temsilcilerini görmüyorum. Türkiye’yi kucaklayan bir ‘merhaba’ görüyorum. Bugün böyle bir başlangıç görüyorum. Bu da çok kıymetli. Çünkü Mersin Büyükşehir bize diyor ki; ‘Ben sivil toplumla bu yolu yürüyeceğim. Elimi uzatıyorum, sen bana rehberlik et, sen bana yoldaşlık et bu yolda’ diyor. Bunu çok ciddi ve samimi bir şekilde diyor” dedi.