CHP’Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR: “YANGINDAN MAL MI KAÇIRIYORSUNUZ?”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan Donanım, Altyapı ve Sistem Bileşenleri Alım ihalesinin iptal edilmemesini ve mahkeme kararına rağmen ürünlerin teslim alınmasını sert bir dille eleştirdi.

ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ KARARI İPTAL ETTİ

Söz konusu ihaleye ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle daha önce 27 Temmuz 2021 tarihinde 7/48654 sayılı yazılı soru önergesi verdiğini hatırlatan CHP’li Başarır, “Yapılan ihale hakkındaki iddialarla ilgili yazılı soru önergesi verdim. Ancak Sayın Sağlık Bakanı aradan yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen önergemizi yanıtlama zahmetinde dahi bulunmadı. Uyarılarımızı dikkate almadı. Geldiğimiz noktada yapılan ihale ile ilgili Kamu İhale Kurumu’nun işlemini Ankara 7. İdare Mahkemesi iptal etti” dedi.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN ÜRÜNLER TESLİM ALINDI

Söz konusu ihaleye hukuken müdahil olan bir firmanın Kamu İhale Kurumu’na şikâyette bulunduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Firmanın şikayetine Kamu İhale Kurumu red yanıtı verdi. Bu durumda söz konusu firma, konuyu mahkemeye taşıdı. Ankara 7. İdare Mahkemesi, Kamu İhale Kurumu’nun red kararının iptaline oy birliği ile karar verdi. İşin daha vahim boyutu ise firma avukatının, mahkeme kararını Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne ibraz etmesine rağmen, İl Sağlık Müdürlüğü’nün ürünleri teslim almasıdır” sözlerini dile getirdi.

GENEL BAŞKANIMIZ BÜROKRATLARI UYARDI

Yaşanan bu olayda görüldüğü gibi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bürokratlara yaptığı uyarının ne kadar yerinde olduğunu belirten CHP’li Başarır, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bürokratları haksız hukuksuz işlem yapmamaları konusunda uyarmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü bürokratları, mahkeme kararının avukat tarafından kendilerine ibraz edilmesine rağmen mahkeme kararının kendilerine tebliğ edilmediği gerekçesiyle ürünleri teslim aldı. Ortada bir yargı kararı varken, yangından mal kaçırır gibi ürünleri neden teslim alıyorsunuz? Birilerinden talimat mı aldınız? Yapılan bu işlem kamuyu zarara uğratmak değil de nedir? Milletvekilleri olarak biz yapılan haksız hukuksuz işlemleri gerek basın açıklamalarıyla gerekse de yazılı soru önergeleriyle gündeme getiriyoruz. Ancak yaptığımız tüm uyarılar, iktidar tarafından görmezden geliniyor. Bunların sonucu olarak da hukukun üstünlüğü endeksinde elbette 139 ülke arasından 117 sırada yer alırız” sözlerini ifade etti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yapılan hukuksuz ihaleyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yeni bir soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Başarır önergesinde;

“Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nce 8 milyon TL’lik donanım alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle 27.07.2021 tarihinde 7/48654 sayılı yazılı soru önergesi vermiştim. Aradan 3 aya yakın bir süre geçmesine rağmen yazılı soru önergeme yanıt verilmemiştir.
Söz konusu vermiş olduğumuz yazılı soru önergemiz dikkate alınmadığı gibi, bir firma ihaleye hukuki olarak müdahil olup Kamu İhale Kurumu’na itiraz etmiş, Kamu İhale Kurumu’nun yapılan itiraza red vermesi üzerine Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açmıştır. Ankara 7. İdare Mahkemesi, 2021/1328 Esas ve 2021/1599 Karar No ile Kamu İhale Kurumu kararının İPTALİNE oy birliği ile karar vermiştir.
Mahkemenin iptal kararı, davayı açan firma avukatı tarafından, Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz edilmesine rağmen, mahkeme kararının İl Sağlık Müdürlüğü’ne tebliğ olunmadığı gerekçesiyle Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, E-93683507-809.99 sayılı yazı ile 03.05.2021 tarihinde yapılmış olan Donanım, Altyapı ve Sistem Bileşenleri Alım ihalesi için Muayene Kabul Komisyonu kurmuş ve 11-12-13 Ekim 2021 tarihinde komisyonda bulunan görevlilerin ürünleri teslim almaları için sabah 09.00’da Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde hazır olmalarını istemiştir.
Anayasamızın 138. Maddesinde açıkça “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükmü mevcuttur” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin Kamu İhale Kurumu kararına ilişkin oy birliği ile İPTAL karar vermesine rağmen, söz konusu donanım ürünleri Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce teslim alınmış mıdır? Alınmışsa, Mersin İl Sağlık Müdürlüğünde, Ankara 7. İdare Mahkemesi kararına rağmen söz konusu usulsüzlüğü yapanlar hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa gerekçeleri nelerdir?

2- Ankara İdare Mahkemesi kararı çok açık ortadayken yapılan hukuksuz ihale işlemi iptal edilecek midir?

3- Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne firma avukatı tarafından mahkeme kararı ibraz edilmesine rağmen, kurumumuza tebliğ edilmedi gerekçesiyle ürünleri teslim alması hukukla, kanunla, adaletle ne ölçüde bağdaşmaktadır?

4- Sonuç olarak söz konusu ihale iptal edildiğinde ortaya çıkacak olan kamu zararı kim ya da kimler tarafından karşılanacaktır?

5- Vermiş olduğumuz yazılı soru önergelerine yasal süre içerisinde yanıt vermemenizin gerekçeleri nelerdir?