Doğuş Otomotiv’in kurumsal yönetim notu yükseldi

Doğuş Otomotiv’in ‘Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum notu 9,70’e yükseldi. Yapılan değerlendirmelerde, şirketin sürdürülebilirlik, insan kaynakları politikaları ve dijital dönüşüm alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar, notun yükselmesine katkı sağladı.

 Bu sonuç Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim  İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığını ortaya koydu. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun BİST’de işlem gören şirketler için oluşturduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri kriterlerine uyumunu tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate)’nin Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş (Doğuş Otomotiv) ile ilgili inceleme ve değerlendirmelerini içeren raporu yayınlandı.

Kobirate’in, “BIST İkinci Grup Şirketler” için hazırladığı metodolojide tanımlanan 401 kriterin incelenmesiyle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Doğuş Otomotiv’in Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altındaki Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 9,70 olarak revize edildi.

Raporda Doğuş Otomotiv’in SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı vurgulanırken; kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflığın üst düzeyde olduğu, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarının kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları kapsamında gelişim gösterdiği ve not artışını sağlayan başlıca alanların; dijitalleşmeyi de ön plana çıkaran İnsan Kaynakları uygulamaları, çalışanların şirket içi iş süreçlerine yönelik her türlü önerilerini paylaşmalarını sağlayan uygulamaları, sürdürülebilirlik politikaları ve bu alandaki uygulamaları, sürdürülebilirlik ilkelerine uyumu ve dijital dönüşüm uygulamaları olduğu belirtildi. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı