Ekim ayında yüksek birim fiyatları ihracatı destekledi

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Ekim 2021 sonuçlarına göre, ekim ayında inşaat malzemeleri ihracatı değer olarak 2,79 milyar dolar, miktar olarak 5,38 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. İhracat birim fiyatlarında hissedilir artışlar ihracatı destekledi. 

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre, inşaat malzemeleri ihracatı değer ve miktar olarak ekim ayında yine yüksek performansını sürdürdü. Yüksek ihracat performansını özellikle ihracat birim fiyatlarındaki artışlar destekledi. 2021 yılı ekim ayında inşaat malzemeleri ihracatı değer olarak 2,79 milyar dolar, miktar olarak 5,38 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı küresel tedarik zincirlerindeki değişimden olumlu etkilenmeyi sürdürüyor. Ancak salgının dördüncü dalgasının artan etkilerinin görüldüğü pazarlarda, ekim ayında kısıtlamalar gerçekleşti.       

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ekim ayında geçen yılın ekim ayına göre yüzde 40,5 arttı. 2020 yılı ekim ayında ortalama ihracat birim fiyatları 0,37 dolar/kg seviyesindeydi. Ortalama ihracat birim fiyatı 2021 yılı ekim ayında 0,52 dolar/kg seviyesine çıktı.      

Küresel tedarik zincirlerindeki değişim Türkiye’ye yönelik inşaat malzemeleri talebini artırıyor. Türkiye özellikle Avrupa kaynaklı ilave bir talep görüyor. Avrupa pazarlarındaki yavaşlamaya rağmen Türkiye ihracatını artırıyor. Küresel emtia fiyatları artışı da birçok inşaat malzemesinin ihracat birim fiyatını yükseltiyor. Birim fiyatlardaki artışın katkısı daha çok hissediliyor.     

Döviz kurlarındaki artışlar ithalatı yavaşlattı 

2021 yılı ekim ayında inşaat malzemeleri ithalatı 642 milyon dolara indi. Döviz kurlarındaki artış ithalatta yavaşlamaya yol açtı. İthalat eylül ayının altında gerçekleşti. Ekim ayında inşaat malzemeleri ithalatı 200 bin 484 ton oldu. Miktar olarak da ithalat bir önceki aya göre geriledi. 

İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2021 yılı ekim ayında 3,20 dolar/kg oldu. Şimdiye kadarki en yüksek aylık ortalama ithalat birim fiyatı eylül ayından sonra ekim ayında da sürdü.    

Ürün gruplarının tamamında ihracat birim fiyatları yükseldi 

2021 yılı ekim ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla kuvvetli gerçekleşti. Alt sektörlerde birbirlerine benzer eğilimler yaşandı. Miktar, değer ve birim fiyatlar olarak ihracatta eğilimler genellikle artış yönünde oldu. Ekim ayında hem talep artışı hem de küresel fiyat artışları alt sektörlerin ihracatlarına olumlu yansıdı.                   

Ekim ayında alt ürün grubunun tamamında ihracat birim fiyatları 2020 yılı ekim ayına göre yükseldi. Küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki yükselişin de etkili olduğu ekim ayında fiyat artışları oldukça yüksek gerçekleşti.  

2021 yılı ekim ayında demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,5 yükseldi. Mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 19, ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 36,2 ve prefabrik yapıların ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 30,9 yükseldi.    

Ekim ayında 8 alt ürün grubunun 4’ünde ihracat miktar olarak geçen yılın ekim ayının üzerinde gerçekleşti. Miktar olarak artışlarda geçen yılın son aylarındaki artışların baz etkileri görülmeye başlandı. 2021 yılı ekim ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 41,5 ile yalıtım malzemelerinde gerçekleşti. Metal bazlı ürünlerin ihracat miktar artışı yüzde 28,8 ve demir çelik ürünlerinde yüzde 16,8 oldu. Miktar olarak mineral ürünler ihracatı ise yüzde 8,5 geriledi.    

Ekim ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak yaşanan yüksek artışlarda fiyat artışlarının da etkisi oldu. 2021 yılı ekim ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 70 ile demir çelik ürünlerinde gerçekleşti. Ekim ayında değer olarak ihracat artışı metal bazlı ürünlerde 57,1, yalıtım malzemelerinde yüzde 32, ağaç ve ahşap ürünlerinde ise yüzde 18,6 oldu. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı