Her şey Mersin için

Mersin olarak ciddi bir eşikteyiz. Ya yerimizde sayacağız, ya da eksiklerimizi gidererek bir sıçrama yapacağız. Ekonomik anlamda bir sıçrama fırsatının olduğunu, dünyanın ve bölgemizin ekonomik krizlerle başlayan ve pandemi ile devam eden bu durağan döneminde bir adım öne çıkma potansiyelini ve fırsatlarını görüyoruz. Mersin olarak önemli ve güçlü yanlarımızı ve önümüzdeki parlak fırsatları gördükçe, kaçırılan zaman bizleri daha da üzüyor. Hedefimiz olan o atılımı gerçekleştiremememizin nedenlerinden olan eksik alt yapılarımızın ve yatırımlarımızın bir an önce hayata geçirilmesi, Mersin için yararlı olacak projelerin gerçekleşmesi için sadece kent dinamiklerinin çabası ve lobisi yetmiyor.

Mersin milletvekilleri Mersin için siyaseti bir kenara bırakmalıdır
Bu noktada Mersin’i TBMM’de temsil eden Mersin milletvekillerinin de ortak, siyaset üstü bir çabası gerekiyor. Elbette her milletvekilimiz bir siyasi partinin mensubu olarak Meclis çatısı altında karşıt görüşlere sahip olabilirler. Farklı sorunlara farklı çözümler üretebilirler. Hatta çok sert bir rekabetin içinde de olabilirler. Ancak, söz konusu Mersin olduğunda, Mersin’in ekonomik ve sosyal kalkınması olduğunda, Mersin halkı, Mersin iş dünyası tüm vekillerinden ortak bir paydada, Mersin ortak paydasında buluşabilmelerini bekliyor. Öncelikli sıfatları olan Mersin milletvekilliği sıfatına uygun olarak Mersin’in dertleri söz konusu olduğunda siyasi aidiyetlerini bir kenara bırakarak iş birliği yapmalarını, ortak çalışmalarını bekliyor. Mersin’in beklentilerini daha üst mercilere birlikte taşımalarını bekliyor. Hatta alt yapı projeleri, yatırımları vebenzeri hazır ve gerçekleşmeyi bekleyen konuları ilgili Bakanlıklara ve üst mercilere taşımanın yanında, Mersin dinamikleri ile aynı masaya oturarak bu projeleri birlikte düşünmelerini, üretmelerini, katkı koymalarını bekliyor. Biz değerli vekillerimizden sadece bir aracı ve sözcü rolü değil, bizzat üretici bir katkı bekliyoruz. Milletvekillerimizin görevi sadece var olan sorunlar veya hazır projeler adına kentin sözcüsü olmak olmamalıdır. Aynı zamanda, bizler milletvekillerimizden projeler bekliyoruz. Sorunlarımız için kendilerinden orijinal çözümler bekliyoruz ki, Mersin’i ne kadar tanıdıklarını anlayabilelim. Bunu görelim ki, bir daha yapılacak seçimlerde Mersin halkı bu güvenle onları Meclise göndersin.

Milletvekillerimizle Mersin’in tüm sorunlarını masaya yatıracağız
İşte bu amaçla, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yer alan tüm siyasi partilerimizin Mersin milletvekillerini 25 Şubat Cuma günü düzenleyeceğimiz “MTSO Ortak Meslek Komitesi” toplantımıza davet ettik.  Amacımız; tüm milletvekillerimizle birlikte, hep birlikte Mersin için neler yapabiliriz, kentin sorunlarına çözümleri hep birlikte nasıl sağlarız konusunda, MTSO çatısı altında çalışan, kent için düşünen, kent için üreten 41 Meslek Komitemiz ve 235 Meslek Komite üyemizle birlikte ortak aklı yakalamaktır. MTSO vizyonunu herkes bilir ki, Mersin iş dünyasının üst çatı kuruluşu olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası buluşmaları hesap sorulan, kavga edilen, insanların suçlandığı yerler değildir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası toplantıları, MTSO Meclisi, Yönetimi ve Meslek Komitelerinin seçkin temsilcileriyle, sektörlerinin teveccühünü alarak, demokratik seçimlerle göreve gelen lider üyelerimizle birlikte sorunlarımızın belirlendiği, çözümler bulunduğu, küreklerin aynı yöne çekildiği, siyasetin bir kenara bırakılarak, sadece ve sadece Mersin’in konuşulduğu saygın buluşmalardır. Bundan dolayı MTSO her zaman Mersin için birleştirici olmuştur, kucaklayıcı olmuştur ve katkı sunan olmuştur.

Mersinliler yapay tartışma değil, dayanışma görmek istiyor
Milletvekillerimizle yapmayı planladığımız bu buluşma Mersin için, Mersin halkının kentin vekillerine olan güveni için de çok önemlidir. Mersin halkı, vekillerinin tamamını bir masada kent için çalıştıklarını görürse, böylesi bir buluşma toplumdaki yapay siyasi kutuplaşmaları da yok edecek bir görüntü olacaktır. Mersinliler vekillerinden siyaseti bir kenara bırakarak bir masada oturmasını, Mersin için düşünmesini, Mersin için üretmesini, ortak hareket ederek, hep birlikte Mersin’in tek ve gür sesi olmalarını beklemektedir. Mersinliler vekillerinden kavga değil dayanışma beklemektedir. Mersinliler vekillerinden yapay siyasi tartışmalar değil, Mersin adına uzlaşma ve iş birliği beklemektedir. Tarih ve Mersinliler bu olumlu tavrı gösterenleri unutmayacaktır. Unutulmasınki;  ne STK’lar, ne yerel yönetimler, ne vekillerimiz, ne de kentin diğer dinamikleri hiçbir projeyi kendi adına talep etmiyor. Bunların tamamı kentin, hatta bölgenin yararlanacağı şeylerdir. “Benim değil, o halde destek vermem”. Ya da, “ben üretmediysem, benim partime ait bir düşünce değilse desteklemem, hatta engel olurum” gibi sığ düşünceleri görmek istemiyoruz. Mersin adına güzel bir fikir kimden gelirse gelsin hep birlikte destek olmamız gerekiyor. Kişileri, kurumları, belediyeleri, STK’ları kendinden taraf veya kendine düşman görme gibi ilkel yaklaşımları görmek istemiyoruz.
İşte Mersin milletvekillerimizle yapmayı düşündüğümüz bu buluşma sadece bazı projeleri hayata geçirmenin veya bu desteği sağlamanın ötesinde, aslında bu büyük vizyona hizmet edecektir. Bu vizyon, Mersin için ortak hareket edebilme vizyonudur. Bu vizyon, söz konusu Mersin ise siyasetin bir kenara bırakabilme olgunluğunu gösterebilme vizyonudur. İstiyoruz ki, tüm vekillerimizle birlikte kentimizin sorunlarını istişare edelim, konuşalım. Sorunlarımıza sunacağımız farklı çözümleri konuşalım. Mersin’in her değerli katkıya ihtiyacı vardır. Mersin’in sokaktaki vatandaşından ev hanımına, gencinden yaşlısına, öğrencisinden küçük esnafına, sanayicisinden milletvekiline kadar herkesin deneyimine, bilgisine ve düşüncesine ihtiyacı var. Çünkü bu kent hepimizin.  Yaptığımız her şey Mersin için…