İşgücü Maliyeti İstatistikleri, 2020

2004 yılından bu yana dört yıllık periyotlarla anket verilerine dayalı olarak üretilen İşgücü Maliyeti İstatistikleri, 2020 referans yılı ile birlikte ilk kez idari kayıt verileri kullanılarak üretilmiştir.

Aylık ortalama işgücü maliyeti 5 194 TL oldu

İstihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir üretilen İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5 194 TL olarak gerçekleşti.

İşgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri oldu

K (Finans ve sigorta faaliyetleri) sektörü, 13 587 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 9 732 TL ile J (Bilgi ve iletişim) ve 8 628 TL ile R (Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor) sektörleri izledi. I (Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörü ise 2 703 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 3 129 TL ile F (İnşaat) ve 3 751 TL ile S (Diğer hizmet faaliyetleri) sektörleri takip etti.

Ekonomik faaliyete göre aylık ortalama işgücü maliyeti, 2020

Ekonomik faaliyete göre aylık ortalama brüt ücret, brüt kazanç ve işgücü maliyeti, 2020

İşgücü maliyeti bileşenleri içinde brüt kazancın payı 86,9 oldu

İşgücü maliyeti içinde brüt kazancın payı 86,9, sosyal güvenlik ödemelerinin payı 13,0 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı 0,1 olarak gerçekleşti.

İşgücü maliyeti bileşenleri, 2020

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemelerin kazanç içindeki payı 80,6 oldu

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler 80,6'lık oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı 9,3 olarak gerçekleşirken çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemeler kazançtan 9,1 oranında pay aldı. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı 0,5 iken tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı 0,5 oldu.

Kazanç bileşenleri, 2020

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde zorunlu ödemelerin payı 88,6 oldu

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı 88,6 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı 0,7 ve kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı 10,7 olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik ödemeleri bileşenleri, 2020


 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı