Mesleği icra ederken maddi manevi koşullar altında eziliyorsanız.. Ekonomik kaygılar ve yarın endişesi uykunuzu kaçırıyorsa. Yalnız Değilsiniz. Çaresiz Değilsiniz,

Bugüne kadar avukatların meslek hayatlarına dokunan, onlarca icraatın altına imza atan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, “Baro Avukat İçindir” sloganıyla yaptığı hizmetlere yenilerini eklemek ve meslektaşlara maddi manevi rahat nefes aldırmak için, 2022 Genel Kuruluna önce meslektaş anlayışı ve mesleğin kazanılmış haklarının geri alınması düsturuyla hazırlanıyor.

 

Gücümüz, ortak tarihimiz ve değerlerimizden, gerçekleştirmeye kararlı olduğumuz hedeflerimizden, demokratik bir yeniden yapılanmaya duyulan genel beklentiden ve samimiyetle çalışmaktan geliyor. Cumhuriyet ilkeleriyle yürüdüğümüz yolda mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik baskı ve yıpratma politikaları karşısında mücadele etmeye, mesleğin saygınlığını korumaya ve sorunlara çözüm üretmeye kararlıyız.

 

Gerek ülkemizin gerek mesleğimizin içinde bulunduğu konjonktürden doğan karamsarlığınızı, endişelerinizi, kararsızlığını ve maddi manevi sıkıntılarınızı biliyoruz. Ve biliyoruz ki hukuk devleti içi mücadele eden en yılmaz mesleğin mensupları olarak meslek hayatımızın fiziksel, ekonomik, nitelik, çalışma alanlarının daraltılması gibi maddi manevi her alandan kuşatılmış durumdayız.

 

Ancak yargı mensubu olarak mahkeme salonlarında hak arayan bizler, kendimiz ve mesleğimiz için de daha fazlasını hak ettiğimizi ve bu hakkı aramamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden, “Çaresiz değilsiniz, ÇARE SİZSİNİZ!” diyerek, hepinizi çorbada tuzu olmaya, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ayağa kaldırmak için birleşmeye davet ediyoruz.

 

Kimse için değil, hiçbir klik veya grup için değil, kendiniz için; yeniden size ait olacak, algı değil iş üretecek, haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında, meslektaşının ise gece gündüz yanında olacak, laik demokratik, sosyal, hukuk devletini tavizsiz savunacak, Cumhuriyet kazanımlarına siper olacak ve kalbi İzmir’le bir atacak bir Baro için, CUMHURİYETÇİ AVUKATLARI YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ.

 

Bundan sonra, kendisini grubun üstünde gören, vesayetçi hiç kimseyi, hiçbir grubu TANIMIYORUZ. KABUL ETMİYORUZ. Bugüne kadar, dar bir çevrenin kontrolünde olagelmiş baro siyaseti yerine, herkesin eşit olduğu bir düzlemde, ortak akılla hareket etmeyi doğru buluyor ve önceliği grubu DEMOKRATİKLEŞTİRMEDE görüyoruz.

 

 Bu amaçla tüm meslektaşlarımızı;

CUMHURİYETÇİ AVUKATLARLA BERABER YÜRÜMEYE, LİYAKATIN ESAS OLACAĞI YENİ BİR SÜRECE KATILMAYA AÇIKÇA DAVET EDİYORUZ.

 

Kimse için değil, kendiniz için, hepimiz için çalışmaya var mısınız? Demokratik yöntemlerle ve liyakatle her türlü makama aday olabileceğiniz, figüran değil karar verici olacağınız, sözü olan herkesin dinleneceği, projesi olanların konuşacağı, kendi sorunlarımıza odaklandığımız ve çözüm ürettiğimiz bir grup için her bir Cumhuriyetçi Avukatla beraber hedefe yürümek istiyoruz.

Şimdi değilse ne zaman?

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı