Ödeme Hizmetlerinde Zincirin Son Halkası Tamamlandı

2021’in son ayında, Aralık ayı içerisinde ödeme hizmetleri sektörünü uçtan uca etkileyen 3 önemli düzenleme olarak değerlendirilebilecek; Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 25.11.2021 tarihli kararı, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’i yürürlüğe girmişti. Sektör ilgilileri henüz bu düzenlemeler üzerinde incelemelerini yaparken 08.12.2021 tarihinde Rekabet Kurumu’nun Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu (“Rapor”) ile zincirin son halkası da tamamlanmış oldu.

 

“Rekabet Kurumu’nun Finansal Teknoloji (“FinTek”) sektörü hakkında bir inceleme yürüttüğü ve bunun 2021 tamamlanmadan kamuoyu ile paylaşılacağını biliyorduk; zamanlama oldukça manidar oldu. Böylelikle sektör sadece regülasyon açısından yeniden düzenlenmesinin yanı sıra aynı zamanda rekabet perspektifinden de değerlendirilmiş oldu.” şeklinde kanaat bildiren SRP-Legal Kurucu ve Yöneticisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Danışmanı ve TÜSİAD Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku Başkanı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün raporda ön plana çıkan konuları şu şekilde özetledi:

 

  • Raporda kapsamlı bir şekilde FinTek sektörünün ortaya çıkış nedenleri, sektöre etkileri, sektördeki oyuncuların ürün ve hizmetlerini pazarlamada karşılaştığı zorluklar ve pazardaki inovasyonun ve rekabet koşullarının artmasının önündeki engeller değerlendirilmiş, FinTek ekosisteminin gelişimi adına değerli önerilerde bulunulmuştur.
  • Hem pazardan hem de yerleşik teşebbüslerden kaynaklı dışlayıcı etki ve eylemler hakkında kapsamlı değerlendirmelere ve sektörün dinamikleri de dikkate alınarak rekabet perspektifinden önerilere yer verilmiştir.
  • FinTek şirketlerinin yürüttükleri faaliyetlerde büyük ölçüde bankacılık altyapısına bağımlı olmasının, FinTek şirketleri ile bankalar arasında dikey bir ilişkiyi doğurduğu, bankalardan hizmet alınamadığı durumda ise FinTek şirketlerinin geliştirdiği çoğu ürün ve hizmetin tüketiciler ile buluşmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.
  • FinTek şirketlerinin üst pazarda bankalardan hizmet alırken alt pazarda ise bankalar ile rekabet halinde olduğu bu pazar yapısının ise telekomünikasyon ve perakende gibi pazarlar ile benzeri özellikler gösterdiği değerlendirilmiştir.
  • Kurum telekomünikasyon pazarı ile ödeme hizmetleri pazarı arasında bir yakınsama kurmuş, finansal hizmetleri sağlayacak şirketler açısından sahip olunan müşteri verisini dikkate alarak her bir bankanın hâkim durumda olabileceğini belirtmiştir.
  • Rapor içerisinde düzenleyici çerçeveye değinilerek düzenleyici kuralların sebep olduğu, düzenlemelerin yeni teknolojiler karşısında uyumsuz kaldığı veya aşırı yoğun olduğu etkenler ile düzenleme boşluklarının sebebiyet verdiği tüm rekabet sorunlarına kapsamlı bir şekilde değinilmiştir.
  • Son olarak Rapor’da bu sektördeki düzenlemelerin güncel ihtiyaçlara yanıt oluşturabilecek içerikte ve pazar koşullarını bozmadan pazara gidişleri teşvik edici olması yönünde önerilerde bulunulmuştur.

 

Rekabet Kurumu’nun son yıllar içerisinde çeşitli pazarlar hakkında hazırlamış olduğu sektör raporlarının bu pazarlar üzerindeki etkisi yadsınamaz boyuttadır. Benzeri şekilde çıkarılan bu Rapor ile ödeme hizmetleri sektörü açısından böyle bir çalışma yapılmasının oldukça önemli ve rekabetçi koşulların ileriye dönük tesisi açısından yol gösterici olduğunu değerlendiriyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı