Pandeminin gizli kahramanları, küçük ve orta ölçekli muhasebe bürolarıdır”

Küresel muhasebe ve finans meslek kuruluşu ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants),TÜRMOB’un online olarak düzenlediği 8. Etik Kongresi’ne katıldı. ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, kongrede yaptığı konuşmada, Covid 19 döneminde müşterilerin yaşadıkları sorunlara hızlı çözümler üreten küçük ve orta ölçekli muhasebe bürolarının pandeminin gizli kahramanları olduğunu söyledi. 

 

Dünyanın 178 ülkesinde 233 binden fazla üyesi bulunan küresel bir finans ve muhasebe meslek kuruluşu olan ACCA, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) düzenlediği “Toplumsal ve Mesleki Sorumluluğumuz: Etik” temalı 8. Etik Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, Covid 19 krizinin küçük ve orta ölçekli muhasebe bürolarının KOBİ’leri desteklemede oynadıkları hayati role dikkat çekti. Filiz Demiröz, şöyle konuştu:

 

“Küçük ve orta ölçekli muhasebe büroları kamusal ve toplumsal refahı sağlayan güçlü kuruluşlardır. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) sektörüne verdikleri destekle, ekonominin çok önemli bir bölümünü oluşturan bu işletmelerin daha verimli çalışmasına yardımcı olarak, ekonomik büyüme, istihdam ve bireysel refah alanlarının güçlendirilmesini sağlarlar. Covid 19 krizi, küçük ve orta ölçekli muhasebe bürolarının KOBİ’leri desteklemede oynadıkları hayati rolü gün ışığına çıkardı. Kriz vurduğunda küçük ve orta ölçekli muhasebe büroları, KOBİ sektörü ile resmi ve düzenleyici kurumlar ve bankalar gibi KOBİ'lerin muhatap olmaları gereken ekosistem arasında bağlantıyı sağladılar ve sadece KOBİ müşterilerini ihtiyaç duydukları desteğe yönlendirme konusunda değil, aynı zamanda onların ihtiyaçlarını bu farklı paydaşlara ifade etmeleri noktasında da önemli bir rol oynadılar.”

 

Küçük ve orta ölçekli muhasebe bürolarının ayrıca sahip oldukları mesleki etik değerler ve mesleki muhakeme ile sorunlara çözümler sunarak müşterilerinin uzun vadede sürdürülebilir işler inşa etmelerine de yardımcı olduğuna işaret eden Filiz Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü: 

 

“Koronavirüs salgınının sağlık ve ekonomi üzerindeki etkileri yıkıcı olurken, teknolojide ilerlemeyi hızlandırdığı ve dijital araçların kabulünü artırdığını hepimiz biliyoruz. Pandemi büyük ve küçük şirketleri dijital bir dönüşüme sürüklerken bu konuda rekabeti de arttırdı. Dijital ekonomiye geçişin hızlandığı bir dönemde, müşterilerine temassız ödemeyi, bulut teknolojisi ile muhasebe işlemlerini gerçekleştirmeyi, dijital araçlar ile uzaktan çalışmayı, online ödemeler yapmayı, nakit sorunu yaşayan müşterilerine dijital muhasebe ekosistemlerini kullanılmayı öneren küçük ve orta ölçekli muhasebe büroları, müşterilerinin bu dönemde yaşadıkları sorunlara hızlı ve etkili çözümler geliştirmiş oldu.”

 

Pandemide hayatımızda önemi giderek artan dijital dönüşümün muhasebe fonksiyonu için gittikçe önem kazanan yapay zeka konusunu da gündeme getirdiğini belirten Filiz Demiröz, şöyle konuştu:

  

“Yapay zeka günümüzde muhasebe mesleğindeki etik değerlere tehdit olarak algılanabiliyor. Yapay zekanın iş dünyası tarafından sorunsuz bir şekilde benimsenmesi ve yapay zekadan uzun vadeli sürdürülebilir bir değer elde etmek istiyorsak, bu dönüşümü en etik ve sorumlu şekilde ele almamız ve yönetmemiz gerekiyor. Yapay zeka, kuşkusuz ki günümüzün en heyecan verici ve dönüştürücü teknolojik gelişmelerinden biri. Ancak her yeni teknolojide olduğu gibi yapay zekanın da hayatlarımızı geliştirip iyileştirme potansiyelinin yanı sıra hayatlarımıza zarar verme potansiyeli var. Bu sebepten dolayı yapay zekanın en etik ve sürdürülebilir şekilde benimsenmesinin onun iş hayatına uygunluğunu ve iş hayatındaki kullanılabilirliğinde belirleyici faktör olacağı görüşündeyiz. Buna ilave olarak etik değerlere bağlı olan ve kamu yararı için etik uygulamaları karar alma mekanizmaları ve mesleki uygulamaların merkezine yerleştirmiş olan muhasebe mesleğinin yapay zekanın iş dünyası tarafından en sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde benimsenmesinde işletmelere ve işletmeler içindeki diğer fonksiyonlara rehberlik edebilecek bir konumda olduğuna da inanıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı