TSPB 23. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 23. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılan toplantıya Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Türkiye Sermaye Piyasaları Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı. 

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, “Türkiye sermaye piyasası olarak sağladığımız başarılı performansla rekorlara imza attığımız bir yılı da geride bırakıyoruz. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak piyasalarımızın gelişimi için tüm piyasa katılımcıları ile sürekli bir diyalog içinde çalışmalarımıza hız kesmeksizin devam edeceğiz” dedi. 

 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 23. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 13 Aralık 2021 tarihinde, çevrim içi (online)  yapıldı. 23. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop’un açılış konuşmaları ile başladı. TSPB üyelerinin de katılımıyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden gerçekleştirilen 23. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 2021 yılı değerlendirildi, 2022 yılı hedeflerine yönelik gündem maddeleri görüşüldü.

 

“Pay piyasasını hak ettiği seviyeye taşıyabilmek için daha büyük adımlar atmamız gerekli” 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 23. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, son bir yılda yatırımcı sayısının 1.9 milyondan 2.4 milyona çıktığını, pay piyasası yıllık işlem hacminin ise 6 trilyon liradan 7.3 trilyon liraya yükseldiğini söyledi. Taşkesenlioğlu, bu yıl gerçekleştirilen ve toplam büyüklüğü 21.6 milyar liraya ulaşan 52 halka arz işlemi ile pay piyasalarının kapsayıcılığının önemli ölçüde arttığını da vurguladı. 

 

Sermaye piyasalarının önemli gelişmeler gösterdiği bir yılı geride bıraktıklarını belirten Taşkesenlioğlu şunları söyledi; “Yüksek bir ivme yakalamış olmamıza rağmen ilk 1.000 sanayi ve hizmet şirketinin çok büyük çoğunluğunun hala borsadan uzak ve piyasa kapitalizasyonu/milli gelir oranımızın benzerlerimize nazaran düşük kaldığı açıktır. Talep tarafında ise yurtiçi tasarruf sahiplerinin finansal varlıklarında pay senetlerinin oranı yüzde 7 civarındadır. Rakamlar, sevindirici gelişmelerin yanında pay piyasalarının Türkiye ekonomisi için öncelikler arasında kalması gerektiğini göstermektedir. Pay piyasasını hak ettiği seviyeye taşıyabilmek için ise daha büyük adımlar atmamız gerektiği açıktır. Bunu başarabilmek için, takdir edersiniz ki, aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin de büyük düşünmesi, küçük hesaplar peşinde koşmaması gerekmektedir. Bu vesileyle, özellikle halka arzların dağıtımı konusunda mevzuatı dolanarak sermayenin tabana yayılmasını engelleyecek her türlü girişimden uzak durulması gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim.”

 

“Başta yeşil olmak üzere, tematik ihraçlar katalizör görevi görecek”

“Pay piyasasında gösterdiğimiz gelişimi özel sektör borçlanma araçları piyasasında henüz gösterebilmiş değiliz” diyen Taşkesenlioğlu, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikalarının stok değerinin geçen yıla göre sadece yüzde 16 artarak 132 milyar liradan 154 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Taşkesenlioğlu, yeni dönemde, özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikası piyasası için başta yeşil olmak üzere, tematik ihraçların bir katalizör görevi görebileceğini vurguladı. Taşkesenlioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa yeşil mutabakatı ve sınırda karbon düzenleme mekanizması, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de şirketlerimizin üretim, tedarik ve yönetim süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmeye teşvik etmekte, daha açık bir ifadeyle zorlamaktadır. Bu dönüşüm, hiç şüphesiz uzun vadeli fonlama ihtiyacı anlamına gelmektedir. Söz konusu dönüşümler şirketin tamamına yatırım yapmaktan ziyade proje bazlı olduğu için, yeşil fonların öz kaynak yöntemiyle şirketlere ortak olmaktan ziyade daha çok borçlanma aracı şeklinde yatırım yaptıklarını görüyoruz. Artan bu fon havuzundan ticaret hacminin yarısını Avrupa Birliği ülkeleri ile yapan ülkemiz şirketlerinin de vakit kaybetmeden faydalanabilmesi için yeşil borçlanma araçları ve kira sertifikası rehberini hazırlıyoruz. Uluslararası standartlarla uyumlu olarak hazırladığımız rehber ile her şeyden önce yeşil proje finansmanının diğer borçlanma araçlarından ayrı bir ekosistemi olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu konuda adım atacak şirketlere yol göstererek, yeşil dönüşümlerinde borçlanma araçları enstrümanını daha fazla kullanmalarını bekliyoruz. Rehber ile yeşil borçlanma araçlarının arz tarafını güçlendirirken ülkemizde bu ürünlere olan talebin de aynı ölçüde artması gerekmektedir. Türkiye’de yeşil standartlarda fon talep edenlerin arz edenlere göre daha çabuk davranmaları ya da sayıca daha çok olmalarını normal karşılıyoruz. Ancak, dünyadaki trendlerle uyumlu bir biçimde Türkiye’de de bu konudaki kurumsal yatırımcı tabanının zamanla artabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle portföy yönetim şirketlerinin bu potansiyele uygun ürünler geliştirmeleri ve söz konusu tasarrufları doğru projeler ile buluşturmalarını oldukça önemsiyoruz.” 

 

“Sermaye piyasalarımızda bu yıl güzel gelişmeler yaşadık”

 

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, TSPB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın açılış konuşmasında, “Sizlerin katkısıyla, bu yıl sermaye piyasalarında güzel gelişmeler yaşadık” dedi. Ergun; “Halka arzlarda, hem halka arz sayısı, hem de halka arz tutarı olarak gerçekleşen artış, endeksteki yükseliş, işlem hacmimizdeki yükseliş, yatırımcı sayısındaki artış ve benzeri birçok yönüyle ele aldığımızda, başarılı bir seneyi geride bırakıyoruz. Bütün bu başarılı sonuçlar, sizlerin özverili çalışmaları ile mümkün olmuştur” diye konuştu.

 

Borsa İstanbul’dan TSPB üyelerine işbirliği çağrısı

“Borsa İstanbul olarak, uygulamaya aldığımız yeni finansal hizmet ve ürünlerin sizlerin emeği olmadan yatırımcılarla buluşamayacağının farkındayız” diye konuşan Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Siz üyelerimiz, bir yandan yatırımcıları doğru yönlendiriyor ve onlara yatırım için gereken bilgileri aktarıyorsunuz. Öte yandan, şirketlerle görüşerek daha fazla şirketin sermaye piyasasından yararlanmasını teşvik ediyorsunuz. Ayrıca yeni finansal hizmet ve ürünleri yatırımcılarla buluşturuyorsunuz. Yatırımcılarla olan etkileşiminiz, bizler için de yol gösterici oluyor. Sizlerle yaptığımız toplantılarda, şirketlerin ve yatırımcıların ihtiyaçlarını daha rahat görebiliyoruz,  hedefe yönelik çözümler geliştirebiliyoruz. Örneğin, bu yıl endeks alanında çok yoğun olarak çalıştık. Sürdürülebilirlik Endeksi’ni yeniledik. Katılım Endekslerini ve Altın Endekslerini hesaplamaya başladık. Ancak, bu endekslerin, kurulacak borsa yatırım fonları ile daha fazla anlam kazanacağını hatırlatmak istiyorum. Bu endekslere dayanan yeni fonlar kurulması için, sizlerle her türlü iş birliğine açık olduğumuzu, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle portföy yönetim şirketlerimizin, bu endeksler üzerine fon kurmalarını bekliyoruz. Borsa İstanbul olarak 2022 yılında da sizlerle birlikte ekonomimizi güçlendirmeye, şirketlerin yatırımlarını daha kolay finanse etmesini sağlamaya, bireysel yatırımcılarımızın, birikimlerini değerlendirmelerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

 

“Rekorlara imza attığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz”

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 23. Olağanüstü Genel Kurulu’nda konuşan TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, olumsuz pandemi koşullarına rağmen hükümetin belirlediği destekleyici politikaların etkisiyle sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine çok önemli kaynaklar yarattığını söyledi. Öztop, “Bu destekleyici politikalar sayesinde sektörümüzle ekonomiye çok önemli kaynaklar yarattık. Türkiye sermaye piyasası olarak sağladığımız başarılı performansla rekorlara imza attığımız bir yılı da geride bırakıyoruz” dedi. 

 

“Birlik sektörümüzle diyalog içinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”

Türkiye’nin gelişiminde, büyümesinde sermaye piyasalarının güçlü bir rolü olduğunu, bunun daha da güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını belirten Öztop, “Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak projeler, etkinlikler, eğitimler tasarladık. Burada odağımıza her zaman olduğu gibi yine ‘yatırımcılarımızı’ alıyoruz. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak piyasalarımızın gelişimi için tüm piyasa katılımcıları ile sürekli bir diyalog içinde çalışmalarımıza hız kesmeksizin devam edeceğiz” dedi. 

   

“Sürdürülebilirlik, halka açılma, dijital dönüşüm ve girişimcilik temalarına odaklanacağız”

TSPB olarak 2022 yılında ise “Sürdürülebilirlik”, “Halka Açılma”, “Dijital Dönüşüm” ve “Girişimcilik” temaları üzerine etkinlik, eğitim ve sertifika programları gerçekleştirecekleri bilgisini veren İbrahim Öztop şunları söyledi; “İyi fikirleri olan girişimcilerimizin finansmana erişmelerinde sermaye piyasalarının aktif bir rolünün olmasını hedefliyoruz. Türkiye’de 21 farklı portföy yönetim şirketinin yönettiği 88 girişim sermayesi yatırım fonu, 8 milyar TL’lik kaynağı yeni girişimlere sağlamış durumda. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin düzenlemesi ile girişimcilerin girişimlerini veya projelerini hayata geçirmek için bir yeni nesil alternatif finansman yöntemi olarak ülkemiz sermaye piyasalarına kazandırılmıştır. Girişimcilik ekosisteminin de sermaye piyasaları ile entegre edilmesi öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Yakın zamanda ülkemize yeni bir veri tabanını da kazandıracağız. TSPB olarak önümüzdeki süreçte başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel ve sosyal problemlere ilişkin yenilikçi sermaye piyasaları finansman ürünlerinin (başta yeşil, sosyal ve sürdürülebilir ürünler) desteklenmesinde yer alarak, hem ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının ivmelendirilmesinde hem de sermaye piyasalarımızın gelişmesinde öncü rolümüzü devam ettireceğiz.” 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı