Uzmanı yanıtladı: Özel Okul Tercihi Yapacak Veliler Dikkat!

Pandemi dönemiyle birlikte özel okullara ilgi arttı. Bu süreçte yaşanan ekonomik konjonktürdeki olumsuz dalgalanmalara rağmen ebeveynler dişinden tırnağından artırarak özel okul arayışına girişti. 2022 Ocak ayı itibarıyla özel okullar erken kayıt dönemine liste fiyatlarının başlangıç seviyesinden başlayacak. Eş zamanlı olarak bursluluk sınavı, okula giriş sınavı gibi isimlerle öğrencilere belirli bir oranda veya 100’e varan burslu eğitim imkanı sunacak. Peki bu süreçte tercihi özel okul olacak ebeveynler nelere dikkat etmeli? Eğitim Danışmanı ve Öğrenci Koçu Murat Karcıoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

 

Eğitim Danışmanı ve Öğrenci Koçu Murat Karcıoğlu, her şeyden önce aile bütçesine uygun okulları araştırmanın ilk adım olduğunu vurguladı. Bütçeyi belirlerken eğitim, yemekhane, okul kıyafeti, kırtasiye, kitap, servis ve okul etkinlik ücretlerinin hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi. 

 

Özellikle büyükşehirde yaşayan ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir diğer hususun ulaşım olduğuna değinen Karcıoğlu, ulaşımın bütçeden, zamandan, enerjiden tasarrufta önemli bir paya sahip olduğunu dile getirdi ve sözlerini sürdürdü:

 

‘’Eğitim kurumunun vizyonu öğrenci için büyük önem taşıyor’’

 

Velilerin tercih sebebi olarak önem vermesi gereken ve öğrenciler için çok daha fazla önem taşıyan bir diğer konu ise kurum kültürü ve kurumun öğretmenlerle olan ilişkisi. 

 

Birçok veli tarafından görmezden gelinen bu konu aslında öğrenci başarısını ve okula olan ilişkisini doğrudan etkiliyor.

 

Özel okul seçimlerinde “filtreleme” yapmak çok önemli!

 

Özel okul tercihi yapacak velilerin, nitelikli ve vizyoner okulları tercih etmeleri, öğrenci başarısının ve okul ilişkisinin yüksek olması ile doğru ortantılı. 

 

Bu sebeple, 

 

  • Eğitim veren öğretmenlerin ne kadar sayıda derse girdiği, 
  • Öğretmenlerin yaşam standartlarından ve gelir düzeylerinden ne denli memnun oldukları, 
  • Kurum – öğretmen ve yönetici ilişkisinin ne kadar sık ve sağlıklı olduğu,
  • Teorik olarak kayıt görüşmelerinde aktarılan eğitim programlarının pratikte ne kadar uygulandığı,
  • Okulun akademik başarısı, dil başarısı, sanatsporproje gibi alanlardaki başarıları,
  • Eğitim temelini oluşturan okul, aile ve öğrenci üçgeninde iletişimin ne kadar sağlıklı ilerlediği ve geri bildirimlerin ivedi şekilde sağlanıp sağlanmadığı,
  • Okulun ek hizmetlerinden olan güvenlik, beslenme, sağlık, temizlik ve servis hizmetleri, 

 

gibi unsurların, teoride veliye aktarılan ile pratikte ne kadar tutarlı olduğunun referans araştırmasıyla sağlamasını yapmak çok önemli.

 

Öğretmenler, şartlar onlar için uygun değilse verimli öğrenme ortamları oluşturamaz. İyi öğretmenler, harika okullar yaratır. Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci demektir. Öğrenciyi hedefe ulaştırmada en büyük ölçüt öğretmenin etkili olmasıdır. 

 

‘’Hizmet içi eğitimler perspektifi etkiliyor’’

 

Hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin kendilerini geliştirebilmeleri, öğrencilerin de farklı perspektif ile eğitim almalarına katkı sağlıyor. Bu sebeple özel eğitim kurumlarının ve özellikle özel okulların, eğitmenlerine belirli aralıklarla nitelikli bir hizmet içi eğitim vermesi başarının bir diğer formülü.

 

Veliler tarafından tercih sebebi olabilecek okulların okuma, matematik, fen gibi temel becerilerin yanı sıra öğrencinin var olan potansiyelini keşfedip açığa çıkarmada ne kadar yeterli olduğuna bakılmalıdır. Sosyal becerilere, duygudaşlığa, liderliğe, gerçek yaşama odaklanan okullar geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı yetiştirmede etkin olabilmeyi başarır. 

 

Türkiye’nin en ağır işçileri: Sınav çocukları

 

Veliler tarafından yanılgıya düşülen en büyük konulardan biri de tercih edilecek okullar için okul yılının veya okul gününün ne kadar uzun olduğu. Okullar daha az öğretim daha fazla yaşantı sağladığında yarının dünyasına hizmet edebileceği unutmamalı. Günde ortalama 8 ders saati eğitim alan öğrenci, sınav başarısını artırmak adına ders sonuna eklenen etütlerle bütün gününü okul çatısı altında ders çalışarak geçiriyor, ev ödevleri ile mesaileri evlere taşınıyor. 

 

Sosyal aktivitelerden uzak kalan öğrenci, mutsuz çocuk olmaya eğilim gösteriyor. Bu sebeple sadece akademik başarıya odaklanan değil; öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve kinestetik başarısını destekleyen çeşitli sosyal yaşantılara yer veren okullar veliler için tercih sebebi olmalı. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı