“Yaşamak İstiyoruz”

Türk Tabibler Bierliği Merkez Konseyi tarafından yayınlanan bir bildiri ile son dönemlerde hekimlerde görülen ani ölümlerin dikkat çekici oranda arttığı belirtildi. Mersin Tabib Odası Başkanı Oda başkanı Nasır Nesanır, “Ağırlaşan çalışma koşullarımız ve sağlıkta şiddet; pandemi ve ekonomik krizle beraber dayanabileceğimiz noktaları da aşmıştır” dedi.

Mersin Tabib Odası Başkanı Oda başkanı Nasır Nesanır, son haftalarda ülkenin dört bir yanındaki meslektaşlarından gelen ölüm haberleri ile tekrar ve tekrar sarsıldıklarını söyledi. Hekimlerde görülen ani ölümlerin dikkat çekici şekilde arttığını belirten Nesanır,“Sadece 2023 yılının ilk 20 gününde en az beş meslektaşımızı genç yaşta kaybettik. Üç meslektaşımızın ölümünde kalp krizi, bir meslektaşımız için inme, bir meslektaşımız içinse intihar ön tanısı konulduğu bilgisini aldık” diye konuştu.

“Artık dayanamıyoruz”

Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi tarafından yayınlanan bildiriyi okuyan Mersin Tabib Odası Başkanı Oda başkanı Nasır Nesanır şunları söyledi; “Özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında aşama aşama gasp edilen ekonomik ve özlük haklarımız, ağırlaşan çalışma koşullarımız ve sağlıkta şiddet; pandemi ve ekonomik krizle beraber dayanabileceğimiz noktaları da aşmıştır.

“bıçak kemiği delip geçmiştir.”

Sağlık Bakanlığı “Beyaz Reform” adı altında bir dizi düzenleme yaparak haklarımızı verdiğini iddia etmişti. Ancak mevcut şartlarımıza baktığımızda, “Beyaz Reform”un amacının haklarımızın verilmesi değil; ücretlerde iyileştirme kandırmacasıyla hekim ve sağlık çalışanlarını güvencesizleştirmek, onları daha fazla çalıştırmak ve eylemlerini bastırmak için kontrol altına almak olduğunu daha da net şekilde görmekteyiz.

“Hekimler üzerinde baskı arttı”

Ekonomik krizin yükü altında ezilen hekimler için kalıcı olmasa bile yapılan ücret iyileştirmelerinin fayda sağladığını söyleyebiliriz. Ancak bu süreçte il sağlık müdürlükleri ve sağlık kurumlarındaki idarenin; hekimlerin üzerinde daha fazla çalışmaları yönünde kurdukları baskının ağırlaşması, hekim ve sağlık çalışanlarının vücutlarının ve zihinlerinin kaldıramayacağı yoğunluklarla karşılaşmalarına neden olarak yaşamlarını tehdit etmektedir. Nitekim birçok çalışmada, uzun çalışma saatleriyle intihar düşüncesi arasında yakın ilişki tanımlanmıştır.

“Fazla çalışmak ciddi tehlike”

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün de açıkladığı çalışmaya göre haftalık 55 saat ve üzerinde çalışmanın haftalık 35-40 saat çalışmaya göre inme riskini %35 ve iskemik kalp hastalığından ölüm riskini %17 artırdığı tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün temsilcilerinin de ifadesiyle haftada 55 saat ve üzeri çalışmak ciddi bir sağlık tehlikesidir.

Türk Tabipleri Birliği’nin 2021 yılının eylül ayında 6.178 hekimin katılımıyla gerçekleştirdiği çalışmada, çalışmaya katılan hekimlerin %15-30’unun haftalık 55 saatten daha uzun süre çalıştığı görülmektedir. “Beyaz Reform” sonrasında bu sürelerin daha da uzaması için atılan adımlar önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.’