Yeşilboğaz; “Soykırım Açıklamasını Reddediyoruz ve Kınıyoruz”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ABD Başkanı Joe Biden’in soykırım açıklamasına tepki göstererek, “Bu açıklama ve tanımlamaların uluslararası hukuk nezdinde kabulü mümkün değildir. Açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz” dedi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz kınama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“SOYKIRIM AÇIKLAMASINI REDDEDİYORUZ VE KINIYORUZ”

“Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın 1915 Ermeni olaylarına ilişkin her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan günü soykırım iddiasında bulunmasının, uluslararası politikalarını yürütme gayreti içine girdiğini ve siyasi çıkarlarına göre yeniden planlama yapmak istediğini göstermektedir. Bu açıklama ve tanımlamaların uluslararası hukuk nezdinde  kabulü mümkün değildir. Mersin Barosu olarak yapılan açıklama ve tespitleri reddediyoruz.1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesine göre ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da belirtildiği üzere, bir ülkenin soykırım suçunu işlemiş olması, ancak yetkili ulusal ya da uluslararası mahkemelerce karara bağlanabilmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Perinçek-İsviçre kararında, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğinin tespitine karar vermiştir. Bu kararın, ifade özgürlüğüne ilişkin hak ihlali tespitinin yanında asıl önemi; soykırımın bir hukuk kavramı ve suç tanımı olduğunu, soykırım suçunun işlendiğine ancak yetkili mahkemelerin karar verebileceğini, bireylerin ya da kurumların bir olaya ilişkin soykırım hükmü veremeyeceğini, 1915 olaylarının “soykırım” olduğuna ilişkin yetkili mahkemelerce verilmiş bir karar bulunmadığını ortaya koyması ve bu kapsamda soykırım değerlendirmesi yapılamayacağını saptamasıdır.

Devletler tarafından hak ihlallerinin önüne geçilmesinin güvencesi olarak görülen ve bizim de kabulümüzde olan uluslararası hukukun,  barış içinde birlikte yaşamamızın yegane güvencesi olan uluslararası sözleşmelerin ve evrensel hukukun ihlal edilerek, tamamen sömürgeci bir anlayış ve siyasi amaçlarla yapılan soykırım iddialarının kabulü mümkün değildir.

Mersin Barosu olarak,  ülkemizin bu konu ile ilgili olarak dönem dönem yıpratılmasına, bu konu üzerinden siyasi çıkar sağlanması amacına yönelik tüm tehdit ve söylemleri kınadığımızı ulusal ve uluslararası kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir